Νέα Γέννα

Παλαιότερες Γέννες

Όλοι οι γεννήτορες που επιλέγονται από το εκτροφείο μας για να μπουν στην αναπαραγωγή έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Tη δημιουργία εξαίρετων δειγμάτων ροτβάιλερ!